Wat is een brommerverzekering?

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Laten we het niet moeilijker maken dan het is: een brommerverzekering is niets meer dan een verzekering voor uw brommer. De basisverzekering voor de brommer staat bekend als de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor uw brommer. Deze is vergelijkbaar met de bestaande equivalent voor auto's en geldt in BelgiŽ als minimale verplichting voor elk gemotoriseerd voertuig. Deze benaming maakt ook wat meer duidelijk dat u in feite niet de waarde van uw eigen voertuig verzekert, maar uzelf verzekert tegen de schade die u hiermee eventueel bij derden zou aanrichten.

Het principe

De verzekering kent wel dezelfde werking als eender welke andere verzekering. U betaalt namelijk een vastgestelde premie per bepaalde periode (bij de brommerverzekering is dit jaarlijks) en daarmee verzekert u er zich van dat uw verzekeringsmaatschappij schadevergoedingen uitkeert wanneer het risico waartegen u zich verzekert zich zou voordoen (in dit geval het schade aanbrengen aan derden, tijdens het gebruik van uw brommer).

Altijd en overal verzekerd

Het is niet uit te sluiten dat u een brommerverzekering onnodig acht, aangezien u er van overtuigd bent dat u een goede en verantwoordelijke bestuurder bent en om die reden toch nooit in een ongeval betrokken zult raken. In dat geval zal u bedrogen uitkomen, daar u ook als goede bestuurder zonder brommerverzekering in de fout bent. U kan namelijk nietsvermoedend door de wegpolitie worden aangehouden om uw verzekeringsbewijs voor te leggen. Als u op dat moment niet verzekerd bent, kan men uw brommer onmiddellijk in beslag laten nemen. Bovendien zullen ook de bijbehorende kosten voor bijvoorbeeld wegtakeling u aangerekend worden!

Maak van uw brommer geen racemachine

Als u een hospitalisatieverzekering afsluit, zal men u vragen een medische vragenlijst in te vullen. De verzekeringsmaatschappij moet namelijk correct kunnen inschatten hoe groot uw gezondheidsrisico is. Wanneer dit risico te groot is (bijvoorbeeld wanneer u HIV heeft), kan de maatschappij u uitsluiten van een verzekering. De brommerverzekering werkt analoog: men zal u en uw opgegeven brommer verzekeren, met bijbehorend risico en overeenkomstige premie. Dit heeft tot gevolg dat u dit risico niet eigenhandig mag vergroten, bijvoorbeeld door uw brommer op te voeren. U verzekert namelijk een brommer, geen moto. Bij een eventueel ongeluk kan de verzekering in dat geval dan ook de aan derden vergoedde schade van u terugvorderen wegens het niet reglementair vervoer van personen.